Вторник, 24 Май 2022 г.

65 силистренци вече имат таен код за достъп до здравното си досие

Шейсет и пет силистренци са поискали от Районната здравноосигурителна каса в Силистра свой уникален код за достъп до здравното си досие, информират от там. Това става само шест дни след като Националната здравноосигурителна каса стартира своята информационна кампания.
Всеки който притежава такъв таен код, вече ще може да провери в сайта на НЗОК www.nhif.bg здравното си досие и какви дейности са били извършени във връзка със здравето му от страна на изпълнителите на медицинска помощ. Ако констатира разминаване в данните, той може да подаде сигнал до районната или до Националната здравноосигурителна каса.
Контролните органи на институцията ще извършат проверка, като информират и гражданина за резултатите от нея. С предоставянето на уникалния код за достъп се цели повишаване на гражданския контрол върху изразходване на средствата в здравеопазването.

Facebook коментари