Вторник, 28 Март 2023 г.

Древен шлем маска и прабългарското ведро отново в експозицията на музея на Силистра

Точно 40 години след като напуснаха Силистра два знакови паметника от фонда на Археологическия музей акустираха отново в неговата постоянна експозиция. Десетилетия наред те красяха витрините на Националния исторически музей – София, но благодарение настойчивостта на ръководството на музея и отдел Археология паметниците са вече изложени в Археологическия музей в града.
Бронзовата шлем-маска е сред емблематичните паметници на трако-римската цивилизация в българските земи и не случайно е включена в Държавния музеен фонд – /Националната културно-историческа съкровищница/, в който попадат 1000 знакови паметници от цивилизациите градени в българските земи. Открита е при строителството на моста по ж.п. линията между Калипетрово и Бабук през 1968 г. Попада в музея благодарение на известния краевед и общественик Злати Еников от с. Калипетрово. Датира се в І в. сл. Хр. и навярно е принадлежала на тракийски благородник от висок ранг. Изработена и носена е в преходната епоха на І в., когато става своеобразна симбиоза между тракийската култура и току що установявящите се в Добруджа римляни. Изключително добре съхранена и консервирана в Германия. Лицевата половина възпроизвежда по забележителен начин изразителното лице на млад тракийски аристократ-войн, а тилната част е богато украсена с представени във висок релеф императорски орел, лъвски глави и митологични животни в хералдически пози. Предполагаме, че е дело на висококласно римско ателие – специална изроботка и скъп дар на лоялен тракийски съюзник в Добруджа от І в. сл. Хр.

Керамичното ведро от Вокил също е сред известните паметници на културно-историческото наследство на България. Открито е през 1967 г. в центъра на св. Вокил, Силистренско в гроб /езическо погребение/ на знатен прабългарин от началото на ІХ в.
Керамичните ведра са част от керамичния ансамбъл на езическа България от VІІІ-ІХ в., но нашият паметник е уникален с изрисуваната митологична сцена включваща фриз /своеобразна процесия/ от животни - птица, елени, коне, вълци, дърво и рунически знаци. Без аналог е и изработката и по-специално светлозелената глазура, покриваща целия съд.

Музея кани гражданите и гостите на гр. Силистра в централната зала на Археологическия музей след 21 септември от 9,00 до 17,00 ч. да видят отново два емблематични паметника от културно-историческото наследство на Силистра и Крайдунавска Добруджа

Facebook коментари