Събота, 19 Октомври 2019 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 14 август 2017 г.

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 учител, практическо обучение – висше образование, механизация на селското стопанство
1 учител, практическо обучение – висше образование, агроном
1 техник на машини с ЦПУ – висше/средно специално образование
1 учител, гимназиален етап – висше образование
4 кофражисти – основно образование
1 помощник-готвач – средно образование
2 учители, гимназиален етап – висше образование, биология и химия
2 учители, гимназиален етап – висше образование, физика, астрономия, информатика
1 учител, гимназиален етап – висше образование, география и икономика
2 шофьори на тежкотоварен автомобил – средно образование, кат.Д+Е
1 учител, гимназиален етап – висше образование, история и цивилизация
1 учител, гимназиален етап – висше образование, промишлено и гражданско строителство
1 учител, гимназиален етап – висше образование, икономика
1 учител, гимназиален етап – висше образование, математика и физика
1 учител, гимназиален етап – висше образование, български език и литература и английски език
2 шофьори на тежкотоварен автомобил – основно образование, кат.Д+Е
1 пиколо – средно образование
3 учители, начален етап (I-IV клас) – висше образование, начална училищна педагогика
1 склададжия – средно образование
2 продавачи консултанти – средно образование
10 машинни оператори, шиене - средно образование
20 шивачи, мъжко/дамско облекло - средно образование
1 готвач – средно образование
2 учители в детска градина – висше образование, предучилищна педагогика
1 продавач, павилион – средно образование
1 готвач, заведение за бързо хранене – средно образование
1 счетоводител - висше образование, счетоводство и контрол
1 майстор, производство на тестени изделия – основно образование
3 склададжии - средно образование
2 стругари – средно професионално образование
1 работник в кухня – средно образование
3 продавачи консултанти – средно образование
1 продавач консултант – средно образование
1 готвач – средно образование
1 сервитьор – средно образование
1 пекар – средно образование
1 сладкар – средно образование
1 експедитор, стоки и товари – средно образование, работа с компютър
3 оператори, преса за каучукови изделия – средно професионално образование
1 фрезист – основно образование
2 електрончици – средно специално образование
3 шивачи – основно образование
1 спасител, басейн – средно образование
1 заварчик – средно професионално образование
1 стругар – средно професионално образование
10 лекари – висше медицинско образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За стажуване

1 регионален мениджър – висше образование, мениджмънт, маркетинг, техническо направление
1 шофьор на автобус – средно професионално образование, автотранспорт, кат.Д, С
1 продавач на билети – средно професионално образование, икономическо/автотранспорт

-За обучение по време на работа

1 продавач консултант – няма изисквания за заемане

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 "Обучения и заетост за младите хора" на ОП "Развитие на човешките ресурси" - в две направления:

- Заетост без обучение:

3 общи работници, строителство на сгради – основно/средно образование; свидетелство за ПК "Основни и довършителни работи"
1 касиер, счетоводство – средно образование
1 пазач портиер – средно образование
2 работници, поддръжка – основно/средно образование
1 специалист с контролни функции, търговия – средно образование
1 шофьор на товарен атомобил – средно образование
1 дърводелец, мебелист – основно образование
1 общ работник, промишленост – няма изисквания за заемане
1 складажия – средно образование
1 експерт, обществени поръчки - висше образование
1 специалист, логистика - висше образование

- Заетост след обучение (с ваучери) :

2 ръководители/мениджъри качество – обучение по КК 4 "Дигитална компететност"
2 експерти, търговия – обучение по КК 4 "Дигитална компететност"
2 специалисти, качество – обучение по КК 4 "Дигитална компететност"
11 застрахователни брокери – обучение по ПК "Финансист" и КК 4 "Дигитална компететност"
10 бояджии, сгради – обучение по ПК "Строител"

*Работни места за безработни лица над 30 години, разкрити по проект BG05M9OP001-1.010 "Обучения и заетост" на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- Заетост след обучение (с ваучери) :

2 машинни оператори, възстановяване на гуми – обучение по ПК, II степен "Монтьор на транспортна техника"
2 работници поддръжка – обучение по ПК, I степен "Основни и довършителни работи"
2 организатори работа с клиенти – обучение по ПК, III степен "Електронна търговия"

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

5 шофьори на тежкотоварни автомобили – основно образование, кат.С, С+Е
5 общи работници, промишленост – основно образование
3 пазачи, невъоръжена охрана – средно образование
10 общи работници – основно образование

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

5 оператори, производствена линия – средно образование
1 пощенски раздавач (пощальон) – средно образование, 4-часов работен ден
6 машинни оператори – основно образование, трисменен режим на работа
2 сервитьори – няма изискване за заемане
3 работници, спомагателни шивашки дейности – няма изискване за заемане
1 екструдерист – основно образование, двусменен режим на работа
1 гладач - няма изискване за заемане
5 шивачи, мъжко/дамско облекло – няма изискване за заемане
2 медицински лаборанти, 5 медицински сестри, 3 акушерки – полувисше медицинско образование
2 лекари – висше медицинско образование
1 барман – няма изискване за заемане
5 шивачи, мъжко/дамско облекло – няма изискване за заемане
10 работници, спомагателни шивашки дейности – начално образование, за с.Цар Самуил
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

-За обучение по време на работа

3 монтажници, изделия от метал – средно образование
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо образование
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно образование
1 бояджия, промишлени изделия – средно образование
1 общ работник
1 технически сътрудник
1 общ работник
1 агент, снабдяване
1 работник, строителство
1 специалист, продажби
2 машинин оператор, производство на тестени изделия

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Facebook коментари