Петък, 12 Април 2024 г.

Набират участници в летният клуб по ветроходство

Летният клуб по ветроходство събира петнадесет деца на възраст от 9 до 15 години. Те тренират три пъти седмично на брега на р. Дунав, под ръководството на инструктор Красимир Коцев. Младите гребци и ветроходци спортуват по програмата на Летните клубове по интереси към МКБППМН в партньорство със СНЦ"Дунавски клуб"- Силистра.

Facebook коментари