Четвъртък, 03 Декември 2020 г.

Шест младежа започнаха работа в община Силистра по програма "Младежка заетост"

Агенцията по заетостта към МТСП и Община Силистра подписаха договор по ОП" Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, програма "Младежка заетост" за стажуване на младежи до 29 години.
От вчера /1 август 2017г./ в администрацията на Община Силистра са назначени на работа шестима младежи с продължителност на договора шест месеца. Програмата финансира работните им заплати и социалните осигуровки.
След подписване на договорите те бяха посрещнати от кмета на община Силистра, д-р Юлиян Найденов, зам.-кмета ижн. Тихомир Борачев"Устройство на територията", зам-кмета д-р Мирослав Тодоров " Икономика и финанси" и секретаря Ростислав Павлов.

Facebook коментари