Събота, 05 Декември 2020 г.

Нов учебен корпус ще се изгражда в гимназията по механизация на селското стопанство в село Средище

Нов учебен корпус ще се изгражда в Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство "Н. Й. Вапцаров" в силистренското село Средище, съобщиха от Кайнарджанската община на Силистренска област.
Проектът, представен днес, е от Оперативната програма "Региони в растеж" по процедура "Подкрепа на професионалните училища в Република България". Бенефициент е Кайнарджанската община на Силистренска област. Отпуснатата безвъзмездна финансова помощ възлиза на близо 1 300 000 лева. Срокът за изпълнение е 30 месеца.
В новия учебен корпус, който е на два етажа, ще има 6 нови учебни кабинета по професионална подготовка с хранилища и учителска стая. Сградата отговаря на съвременните изисквания за качество на учебната среда, достъпност и оборудване на професионалните гимназии от съответното, приоритетно за страната и за региона, професионално направление. Новият учебен корпус и новото съвременно оборудване и обзавеждане в учебните кабинети ще осигурят повишаване качеството на обучението в гимназията. Създаването на съвременни условия в образователната инфраструктура ще даде възможност за намаляване на процента на преждевременно напуснали образователната система.
Училището има над петдесет годишна история. През това време тук са се обучавали повече от 4000 души. Гимназията разполага и с над 900 декара обработваема земя.

Facebook коментари