Сряда, 28 Февруари 2024 г.

С първа копка се даде старт на инвестиция за 5 млн. лв. в рехабилитацията на 10 км от пътя Кубрат - Тутракан

Започна рехабилитацията на 9,77 км от път II-49 Кубрат - Тутракан. Основният ремонт на второкласния път се финансира от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие. На символичната първа копка на обекта присъства областния управител на Силистренска област - Ивелина Статев, кмета на община Тутракан -д-р Димитър Стефанов, кмета на община Кубрат -Алкин Неби и председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Дончо Атанасов.
Не е тайна, че пътят е живот, каза инж. Атанасов, надявам се с възстановяването на този главен път, който е изключително важен за Североизточна България ще се подобри живота на хората. Пожелавам на строителите успех и качествено изпълнение.
В средата на миналия месец, със средства от ОПРР стартира рехабилитацията на още 21 км от път II-49 в участъка Разград-Търговище. След завършването на двата проекта ще бъдат обновени обща 30 км от път II-49, който свързва областите - Силистра, Разград и Търговище. С основния ремонт на отсечката ще се повиши безопасността при пътуване и ще се подобрят връзките с път I-2 Русе - Разград, път I-4 Търговище - Шумен, път II-21 Русе - Силистра, път ІІ-51 Попово - Лозница и ІІ-23 Русе – Кубрат - Исперих, както и връзката с Дунав мост при Русе.
Участъкът, който ще се ремонтира по лот 14, започва от кръстовището с път II-21 Тутракан - Русе, преминава през с. Старо село и завършва при границата със съседната област Разград. С изпълнението на проекта ще се възстанови носимоспособността на настилката и ще се осигури оптимална скорост на движение, което ще доведе до намаляване на емисиите парникови газове. Отсечките ще бъдат с нови мантинели, пътни знаци и маркировка.
Изпълнител на строително-монтажните работи е "Пътперфект-Т" ЕАД. Стойността на договора е 4 884 088,33 лв. с ДДС. Строителният надзор ще осъществява "Трафик Холдинг" ЕООД. Техният договор е за 145 080 лв. с ДДС. Авторският надзор ще е на "Трансконсулт - 22" ООД. Договорът им е за 3 906,47 лв. с ДДС.
Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0013 Лот 14 ,,Път II-49 Кубрат-Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9,776 км, област Силистра" е 5 184 886,77 лв. с ДДС. Съфинансирането от Европейския съюз е 85% - 4 407 153,75 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 15% - 777 733,02 лв. с ДДС.

Facebook коментари