Неделя, 06 Декември 2020 г.

ОИЦ-Силистра ще проведе информационна кампания насочена към младите фермери и стопанства в област Силистра

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ), съвместно с Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), офис Силистра, стартира серия от информационни срещи в общините от област Силистра през месеците юли и август 2017 г.
Експертите ще представят възможностите по подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства" и подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства, която е насочена към подпомагане на дребни земеделски стопанства. Заинтересованите земеделски стопани и сдружения ще получат информация и за подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия".
График за провеждане на срещите по общини:
25.07 (вторник), 10:00 ч., община Тутракан, гр. Тутракан, Зала в Община Тутракан, ет.2;
26.07 (сряда), 09:00 ч., община Дулово, гр. Дулово, Зала в Община Дулово, ет.1;
26.07 (сряда), 14:00 ч., община Дулово, с. Поройно;
28.07 (петък), 09:00 ч., община Алфатар, гр. Алфатар, НЧ "Йордан Йовков – 1894 г.";
28.07 (петък), 14:00 ч., община Кайнарджа, с. Кайнарджа, Зала в Община Кайнарджа, ет.2;
1.08 (вторник), 10:00 ч., община Главиница, гр. Главиница, Зала в Община Главиница, ет. 4;
1.08 (вторник), 14:00 ч.,община Главиница, с. Дичево;
3.08 (четвъртък), 09:00 ч., община Ситово, с. Ситово, Зала на Общински съвет Ситово;
3.08 (четвъртък), 14:00 ч., община Ситово, с. Искра;
4.08 (петък), 09:00 ч., община Силистра, гр. Силистра, Зала на ОИЦ-Силистра, ул.Симеон Велики 49 (вход към Кукления театър).

Facebook коментари