Понеделник, 22 Юли 2024 г.

Стартира рехабилитацията на още 10 км от път II-49 Кубрат - Тутракан

На 21 юли започва рехабилитацията на още 9,77 км от път II-49 Търговище - Разград. В средата на юни стартира основният ремонт на 21 км от второкласния път, които са в област Разград. Те се финансират от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие. На символичната първа копка на обекта се очаква да присъства председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Дончо Атанасов.
Изпълнител на строително-монтажните работи на отсечката в област Силистра е "Пътперфект-Т" ЕАД. Стойността на договора е 4 884 088,33 лв. с ДДС. Строителният надзор ще осъществява "Трафик Холдинг" ЕООД. Техният договор е за 145 080 лв. с ДДС. Авторският надзор ще е на "Трансконсулт - 22" ООД. Договорът им е за 3 906,47 лв. с ДДС.
Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0013 Лот 14 ,,Път II-49 Кубрат-Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9,776 км, област Силистра" е 5 184 886,77 лв. с ДДС. Съфинансирането от Европейския съюз е 85% - 4 407 153,75 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 15% - 777 733,02 лв. с ДДС.

Facebook коментари