Петък, 14 Юни 2024 г.

Ремонтират шест детски площадки в Силистра

В началото на месец юли започна ремонтът на шест детски площадки, разположени на територията на гр. Силистра. Средствата за дейностите заложени в Бюджета на Община Силистра по привеждането на детските площадки съгласно изискванията на "Наредба №1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра", са в размер на 12 хил. лева.
Дейностите по премахването на старите съоръжения и обезопасяването на детските площадки се извършва от ОП "Дръстър". Почистването на пясъчниците и насипване с нов пясък се извършва от "Синева" ЕООД. Новите съоръжения за игра са за възрастова група деца от 3 до 12 години, доставени са и монтирани от "АС-Строй"- гр. Русе.
До края на месец юли и при добро време, ще бъдат довършени планираните дейности. До края на 2018г. всички детски площадки трябва да се приведат в съответствие и според изискванията на Наредба №1.
Обновените площадки са разположени в междублоковите пространства на улиците: "Сан Стефано", "Васил Левски" № 6, "Бойка Войвода", "Анастас Янков", "П.К.Яворов", "Македония" № 205.

Facebook коментари