Петък, 12 Април 2024 г.

Силистра и Кълъраш реализират общ европейски проект за близо 1 милион евро

На 26.06.2017г., Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 г., за финансиране и изпълнение на проект ,,EasyGuide – interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra - интерактивно мобилно приложение за популяризиране на културното и историческо наследство в района на Кълъраш и Силистра". Събитието се състоя в Съвместен секретариат (СС)/РОТГС Кълъраш.
Проектът ще се изпълнява в партньорство между Община Силистра - Водещ партньор и Исторически музей – Кълъраш/ LOWER DANUBE MUSEUM CALARASI. Общата стойност на проекта е в размер на 927 792.47 евро. Безвъзмездната финансова помощ за Община Силистра е 767 641,32 евро, за Историческия музей – Кълъраш е 160 151,15 евро. Съфинансирането на Община Силистра е 2% от бюджета на проекта и е в размер на 15 352,83 евро.
Продължителността на проекта е 21 месеца от датата на подписване на договора.
Проектът има за цел да представи трансграничния регион Кълъраш - Силистра като туристическа дестинация чрез разработване на интегриран виртуален екскурзовод. С разработването на интерактивна онлайн платформа за предоставяне на информационни и туристически услуги, ще бъде стимулиран туризмът и икономическото развитие в двете области. По време на изпълнение на Проекта ще бъде изготвен анализ и изследване на историческото и културното наследство в региона, като се идентифицират обекти и интересни събития, които ще бъдат включени в обща интерактивна база данни. Въз основа на събраните данни ще бъде подготвено съдържанието на виртуалните приложения. Те ще представляват интегрирана среда състояща се от: интернет сайт, мобилно приложение – с предварително изготвени маршрути, съобразени с потребителите и цифрови информационни дисплеи предоставящи дигитализирана база данни на три езика. Устройствата ще бъдат разположени на определени за целта места в региона.
Проектът е насочен към общо териториално предизвикателство на нестабилния туристически поток в региона на Силистра-Кълъраш и се вписва в Специфичната цел на програмата 2.1 Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство.

Facebook коментари