Неделя, 09 Август 2020 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра
към 26 юни 2017 г.

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

2 продавачи консултанти – средно образование
*Работните места са за гр. Балчик

3 камериерки – основно образование
*Работните места са за Приморско

4 камериерки – средно образование
2 администратори в хотел – средно/висше образование
*Работните места са за гр.Свети Влас, община Несебър

5 сервитьори – средно образование
5 готвачи - средно образование
2 общи работници – вале, перално стопанство - средно образование
5 камериерки - средно образование
*Работните места са за к.к.Златни пясъци

1 специалист – средно образование, компютърни умения, шофьор кат.В
1 пощенски раздавач – средно образование, почасова работа
1 старши учител, начален етап – висше образование, начална педагогика
1 агроном – висше образование по специалността
1 огняр – средно образование
3 монтажници – средно образование
7 електротехници, промишлено предприятие – средно образование
10 общи работници, промишленост – средно образование
3 продавачи консултанти – средно образование
1 продавач консултант – средно образование
2 продавачи консултанти – средно образование
1 готвач – средно образование
1 сервитьор – средно образование
1 пекар – средно образование
1 сладкар – средно образование
1 експедитор, стоки и товари – средно образование, работа с компютър
1 обслужващ магазин – средно образование;
4 оператори, преса каучукови изделия – средно професионално образование;
1 фрезист – основно образование
2 електрончици – средно специално образование
1 шлосер – средно професионално образование
1 сервитьор – основно образование
1 машинен оператор, шиене на облекла – средно професионално образование
2 гладачи - основно образование
4 шивачи – основно образование
1 мияч на превозни средства – средно образование
1 спасител, басейн – средно образование
5 сезонни работници, земеделие – средно образование
2 продавачи консултанти – средно образование
1 заварчик – средно професионално образование
1 стругар – средно професионално образование
1 сервитьор - средно образование
10 работници подови облицовки и настилки – средно образование
1 търговски агент - средно образование, транспортни услуги – английски, румънски език
1 готвач - средно образование, хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене
1 учител, теоретично обучение - висше образование, транспортна техника, педагогика
10 лекари – висше медицинско образование
1 служител, гише в пощенска станция - средно образование
1 майстор, производство на тестени изделия - средно професионално образование
1 монтьор, металорежещи машини – средно-професионално образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За стажуване

1 шофьор на автобус – средно образование
1 продавач на билети – средно образование
1 юрисконсулт – висше образование, право
1 експерт, връзки с обществеността – висше образование, икономика, право, администрация и управление, социални дейности
1 геодезист – висше образование, архитекура, строителство, геодезия
2 строителни техници, проектно-технически отдел – средно професионално образование, архитектура, сторителство, геодезия
2 младши експерти – висше образование, икономика
1 експерт, програми и проекти – висше образование, икономика, администрация, управление
1 експерт, стопанско управление – висше образование, икономика, администрация, управление

-За обучение по време на работа

5 машинни оператори, печатарство – няма изисквания за заемане
1 технически сътрудник – няма изисквания за заемане
2 продавачи консултанти – няма изисквания за заемане
2 изпълнители – няма изисквания за заемане

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 "Обучения и заетост за младите хора" на ОП "Развитие на човешките ресурси" - в две направления:

- Заетост без обучение:

4 бармани – средно/висше образование
1 чистач/хигиенист – основно/средно/висше образование
1 продавач, интернет търговия – основно/средно/висше образование
2 продавачи консултанти – средно образование
1 анализатор, ефективност на търговската дейност - висше образование
1 складажия – средно образование
1 експерт, обществени поръчки - висше образование
1 специалист, логистика - висше образование

- Заетост след обучение (с ваучери) :

30 работници, поддръжка – обучение по ПК "Помощник пътен строител"
25 работници, поддръжка – обучение по ПК "Работник в озеленяването"

*Работни места безработни лица над 30 години, разкрити по Проект BG05M9OP001-1.010 "Обучения и заетост", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:

- Заетост след обучение (с ваучери) :

1 търговски сътрудник – обучение по КК4-дигитална компетентност
1 приемчик в автосервиз – обучение по КК4-дигитална компетентност
2 машинни оператори, възстановяване на гуми – обучение по ПК, II степен "Монтьор на транспортна техника"
2 работници поддръжка – обучение по ПК, I степен "Основни и довършителни работи"
2 организатори работа с клиенти – обучение по ПК, III степен "Електронна търговия"
2 трактористи – обучение по КК4-дигитална компетентност
2 шофьори на тежкотоварен автомобил– обучение по КК4-дигитална компетентност
1 автомеханик – обучение по КК4-дигитална компетентност
3 бизнес консултанти – обучение по КК4-дигитална компетентност
2 главни счетоводители – обучение по КК4-дигитална компетентност
1 чистач хигииенист – обучение по КК4-дигитална компетентност

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

10 общи работници, сезонни – без изискване за образование
*Работните места са за Поморие

1 работник, поддръжка – техническа квалификация
3 помощник-готвачи – основно образование
*Работните места са за гр.Свети Влас, община Несебър

2 общопрактикуващи лекари – висше медицинско образование
3 лекари – център за спешна медицинска помощ, висше медицинско образование

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

15 оператори на автоматична линия – средно образование, работа в гр.Калофер, допълнително стимулиране за служители от отдалечени места
15 монтажници, производство на слаботокови предпазители – средно образование, ваучери за храна, работа в с.Радиново, община Пловдив, осигурен транспорт, работно облекло
10 общи работници – няма изискване за заемане, работа в гр. Поморие, осигурена храна, осигурено настаняване, работно облекло
1 продавач консултант – основно образование, компютърни умения
7 машинни оператори – основно образование, трисменен режим на работа
2 сервитьори – няма изискване за заемане
3 работници, спомагателни шивашки дейности – няма изискване за заемане
1 барман - – няма изискване за заемане
1 готвач - няма изискване за заемане
1 специалист - организация, нормиране и отчитане на труда – висше икономическо образование, професионалният опит е предимство
1 екструдерист – основно образование, двусменен режим на работа
1 гладач – няма изискване за заемане
5 шивачи, мъжко/дамско облекло – няма изискване за заемане
2 медицински лаборанти, 5 медицински сестри, 3 акушерки – полувисше медицинско образование
2 лекари – висше медицинско образование
1 барман – няма изискване за заемане
5 шивачи, мъжко/дамско облекло – няма изискване за заемане
1 продавач консултант – няма изискване за заемане
1 заварчик – основно образование
1 шофьор на тежкотоварен автомобил – средно образование, правоспособност, опит до 1 година
10 работници, спомагателни шивашки дейности – начално образование, за с.Цар Самуил
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование

Facebook коментари