Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

Силистренци на 26-то място по средна работна заплата в България

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2017 г. в област Силистра е 676 лв, за февруари - 688 лв. и за март - 716 лева.
През първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата в област Силистра намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. с 3.1% и достига 694 лева.
През първото тримесечие на 2017 г. средната работна заплата в област Силистра нараства спрямо същия период на предходната година с 4.7%, като в обществения сектор средната работна заплата нараства с 4.9%, а в частния - с 4.1%.
В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2017 г. област Силистра е на 26-то място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 1 372 лв., Стара Загора - 963 лв. и Варна - 959 лева.

Facebook коментари