Сряда, 17 Април 2024 г.

Областен информационен център – Силистра Ви предизвиква: "Открийте 10-те разлики"

В рамките на Националната инициатива на Мрежата от Областни информационни центрове в България под надслов "ЗАЕДНО за Европа", Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) представя изложбено пано с десет значими обекта от област Силистра, обновени с финансиране от европейските фондове.
По повод 10-тата годишнина от членството на България в ЕС и с мотото "Открийте 10-те разлики", изложбата провокира населението да си припомни обектите "преди" и "след" намесата на европейските средства. В снимки са представени различни инфраструктурни проекти от всички общини в област Силистра. Изложбени пана бяха предоставени на кметовете на общини за позициониране на достъпни места в общинските администрации. Д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра, заедно с Ростислав Павлов, секретар на Община Силистра, приеха последното пано, което бе разположено във фоайето на Община Силистра. Така силистренската общественост ще има възможност да направи разликата и да оцени постигнатите резултати.
През програмния период 2007-2013 г. на територията на област Силистра са инвестирани над 165 млн. лв. благодарение на Европейските фондове. По 7-те Оперативни програми са реализирани 128 проекта на обща стойност почти 128 млн. лв, от които над 101 млн. лв са безвъзмездна финансова помощ. Европейските средства са мобилизирали над 26 млн. лева допълнителен финансов ресурс от страна на бенефициентите.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони е допринесъл с над 34 млн. лева за реализиране на 20 проекта за развитие на публичната инфраструктура (храмове, ВиК, публични сгради и пространства и др.). Чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство са изпълнени 27 проекта, като са инвестирани над 3,7 млн.лв. на територията на МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле".
През настоящия програмен период 2014-2020 г. до момента (април 2017 г.) са договорени близо 50 млн. лв. за реализиране на 122 проекта. За над 34 млн.лв. (31 млн.лв. БФП и 3 млн.лв. собствено участие на бенефициентите) ще бъдат реализирани 36 проекта по оперативните програми (ОПИК, ОПДУ, ОПРЧР, ОПРР, ОПНОИР, ФЕПНЛ). По Програмата за развитие на селските райони са сключени 86 договора по мерките, насочени към земеделските стопани, на обща стойност близо 16 млн. лв., като реално изплатените средства към момента са 5,5 млн.лв.

Facebook коментари