Вторник, 01 Декември 2020 г.

Само едно жилище въведено в експлоатация в Силистра от началото на годината

Данните на НСИ за първото тримесечие на годината за новите жилища показва, че най-просторни излизат новите жилища в Силистра - 230 квадрата. Но сравнението не е коректно, защото край Дунава е въведено в експлоатация само едно жилище.
Иначе в България средната големина на новите български жилища нараства малко - от 83,7 квадрата през първото тримесечие на 2016 г. на 89,3 квадрата сега. Като цяло броят на новопостроените домове у нас през първото тримесечие пада с 24,2 на сто, сравнено с първото тримесечие на миналата. Общата им площ за същото време е намаляла с 19,1%. Но ако се вземат данните за няколко години назад, се вижда, че винаги през периода януари-март има спад. Обикновено новите жилищни сгради стават готови и получават акт 16 в края на лятото и началото на есента.

Facebook коментари