Сряда, 30 Септември 2020 г.

47% от силистренци декларираха доходите си електронно

Кампанията за деклариране на доходите на физическите лица приключи в офисите на НАП. Подадени са близо 500 000 декларации. Малко под половината от тях са изпратени по интернет, подписани с електронен подпис или с безплатния персонален идентификационен код - ПИК. От НАП отчитат сериозно повишаване на интереса към е-подаването на декларации от физическите лица.
Системата за онлайн деклариране продължи да работи до полунощ на 2 май.
"Почти всяка втора декларация за доходите е получена онлайн тази година. Този интерес към е-услугите на НАП е разбираем, тъй като те спестяват разходи и време, както на администрацията, така и на гражданите", коментира по повод края на кампанията Боряна Георгиева, директор "Обслужване" в НАП
В офиса на НАП Силистра до крайния срок са получени 8225 бр. годишни данъчни декларации от физически лица. От тях 3837 (46,7%) са подадени по електронен път. Продължава тенденцията за повишаване на броя на декларациите, подписани с ПИК спрямо тези, подписани с електронен подпис – 2130 от приетите по интернет в офис Силистра годишни декларации на физически лица са с ПИК, а 1707 – с електронен подпис.
3139 силистренци са посетили лично офиса, за да декларират доходите си от миналата година, а чрез "Български пощи" АД и лицензиран пощенски оператор са получени общо 1152 бр. ГДД.

Facebook коментари