Вторник, 07 Юли 2020 г.

Областният даде срок до края на седмицата да се разчисти батака с театъра

До края на тази седмица преструктурирането на театъра трябва да приключи – това решение е резултат от днешната среща (10.09.2010 г.) между областния управител д-р Владимир Янков и двамата в.и.д. директори на кукления Златина Станева и на драматичния театър в Силистра Борислав Ненков, съобщиха от областната управа. Синдикалистите бяха уведомени лично от Областния управител за резултата от днешната среща, за да имат готовност за преговори от днес.
19 щатни бройки трябва да бъдат съкратени. От този общ щат 3 бройки са незаети. 16 души обаче трябва да бъдат освободени от театъра, съобщи Борислав Ненков, който има ангажимент да осъществи разделянето на театрите.
Областният управител категорично отказа да бъде въвличан в скандалите между двамата директори, които повече от месец не намират общ език. Тъй като и пред него в.и.д. директори изпитаха затруднения при сближаване на позициите си, Областният управител твърдо им препоръча - в следващите три дни да мобилизират усилията си и да проведат преговорите за двата театъра при пълно спазване на Кодекса на труда, задължително с присъствието на синдикалната организация, както го изисква закона. Препоръча да загърбят личните си амбиции, разногласията си и концептуалните си претенции и да подходят практично, рационално и законосъобразно.
Преговорите да са интензивни и конструктивни и дейността по структуриране на двата театъра да се осъществява при пълна прозрачност – т.е. обществото да бъде своевременно информирано чрез медиите.
По време на разговорите бе изказано мнението, че най-безболезненото разделяне на театралния състав и е най-логично – драматични актьори в Драматичния театър, куклени актьори – в Кукления. Областният управител сподели и общественото мнение, че "концепциите за бъдещо развитие на двата театъра трябва да са въпрос на бъдещо обсъждане или концепции", а не на настоящи амбиции.
В.и.д. Директор на кукления театър Златина Станева сподели, че държи на Цивилизовани преговори, на които да присъстват и синдикатите. В.и.д. Директор на драматичния театър Борислав Ненков също прие препоръките за спешни преговори.
В понеделник в 10.00 часа Областният управител очаква двамата директори да го уведомят за приключилите процеси по преструктуриране на театъра, с подписан и от двамата разделителен приемно-предавателен протокол.

Facebook коментари