Събота, 13 Юли 2024 г.

Над 165 милиона лева от европейските фондове са инвестирани в Силистренско между 2007 и 2013 година

Над 165 милиона лева от европейските фондове са инвестирани в Силистренско между 2007 и 2013 година. Това бе съобщено по време на изнесените приемни в общините на Областният информационен център /ОИЦ/ в Силистра за десетата годишнина от влизането на България в ЕС.
Приемните са в обекти, обновени с европейско финансиране.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони е допринесъл с над 34 милиона лева за осъществяването на 20 проекта за развитие на публичната инфраструктура - храмове, ВиК, публични сгради и пространства.
Чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство са изпълнени 27 проекта, като са инвестирани над 3,7 милиона лева на територията на Местната инициативна рибарска група "Главиница-Тутракан-Сливо поле". През този програмен период / 2014-2020 г./ досега (април 2017 г.) са договорени близо 50 милиона лева за 122 проекта.

Facebook коментари