Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра
към 2 май 2017 г.

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

3 камериерки – основно образование
*Работните места са за Приморско

8 камериерки – средно образование
3 бармани - средно образование
4 администратори в хотел - средно образование
4 работници в кухня – средно образование
2 пикола - средно образование
10 сервитьори – средно образование
6 помощник-готвачи – средно образование
2 отговорници, търговска зала - средно образование
*Работните места са за гр.Свети Влас, община Несебър

5 сервитьори – средно образование
5 готвачи - средно образование
2 общи работници – вале, перално стопанство - средно образование
5 камериерки - средно образование
*Работните места са за к.к.Златни пясъци

1 работник, кухня - основно образование;
1 сервитьор – основно образование;
1 магазинер - средно образование;
1 машинен оператор, кроене- средно образование;
1 машинен оператор, шиене на облекла – средно професионално образование;
2 гладачи - основно образование;
5 шивачи – основно образование;
1 мияч на превозни средства – средно образование;
1 спасител, басейн – средно образование;
5 сезонни работници, земеделие – средно образование;
2 продавач - консултанти – средно образование;
1 заварчик – средно професионално образование;
1 стругар – средно професионално образование;
1 сервитьор - средно образование
1 шофьор на товарен автомобил - средно образование, кат.С
1 касиер - средно образование
1 електромонтьор, подстанции – средно образование, електротехника и енергетика
10 работници подови облицовки и настилки – средно образование
1 търговски агент - средно образование, транспортни услуги – английски, румънски език
1 готвач - средно образование, хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене
5 зеленчукопроизводители - основно образование
1 учител, теоретично обучение - висше образование, транспортна техника, педагогика
10 лекари – висше медицинско образование
1 служител, гише в пощенска станция - средно образование
1 майстор, производство на тестени изделия - средно професионално образование
1 монтьор, металорежещи машини – средно-професионално образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 "Обучения и заетост за младите хора" на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- Заетост без обучение:

1 администратор, хотел - няма изисквания за заемане
8 сервитьори - няма изисквания за заемане
1 готвач - няма изисквания за заемане
1 камериер, камериерка - няма изисквания за заемане
2 миячи на съдове /ръчно/ - няма изисквания за заемане
1 отговорник, търговска зала - няма изисквания за заемане
1 главен готвач - няма изисквания за заемане
4 бармани - няма изисквания за заемане
1 портиер - няма изисквания за заемане
5 уеб дизайнери – средно/висше образование
3 главни готвачи - няма изисквания за заемане
5 специалисти маркетинг и реклама - няма изисквания за заемане
1 счетоводител - няма изисквания за заемане
1 спасител, плаж - няма изисквания за заемане
2 пикола - няма изисквания за заемане
1 рецепционист - няма изисквания за заемане

- Заетост след обучение (с ваучери):

2 администратори, хотел - няма изисквания за заемане, обучение по ПК"Администратор в хотелиерството"/по дигитална компетентност
1 сервитьор - няма изисквания за заемане, обучение по английски език
3 сервитьори - няма изисквания за заемане, обучение по ПК "Сервитьор-барман"
2 пикола - няма изисквания за заемане, обучение по ПК "Портиер-пиколо"
5 търговски представители - средно/висше образование, обучение по дигитална компететност

*Работни места разкрити по проект BG05M9OP001-1.010-0001 "Обучения и заетост" на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- Заетост без обучение:

1 мияч на съдове /ръчно/ - няма изисквания за заемане

- Заетост след обучение (с ваучери):

1 камериер/камериерка, хотел - няма изисквания за заемане, обучение по ПК "Хотелиерство"

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За стажуване

1 организатор, работа с клиенти – средно професионално обр., икономически профил

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

2 пикола - средно образование, немски и английски език
4 администратори, рецепция - средно образование, немски и английски език
3 бармани - средно образование, немски и английски език
10 сервитьори - средно образование, немски и английски език
*Работните места са за Свети влас

3 общопрактикуващи лекари – висше медицинско образование
3 лекари – център за спешна медицинска помощ, висше медицинско образование

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

1 продавач консултант – основно образование
10 работници, спомагателни шивашки дейности – начално образование, за с.Цар Самуил
1 управител, търговия със стоки на дребно, дрогерия – средно професионално образование, специалност медицинска сестра/фелдшер/акушерка
2 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Facebook коментари