Петък, 27 Ноември 2020 г.

40 престъпления през 2016 година са извършени от деца, делът на кражбите е 60 %

През 2016 г. в област Силистра броят на малолетните и непълнолетните лица, извършители на престъпления е 40 и в сравнение с 2015 г. намалява с 40.3%, научаваме от анализ на НСИ.
В област Силистра кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 - 17 години. Извършители на кражби са 24 лица, или 60.0% от всички лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършители на кражби от домовете - 54.2% (13 лица).

Facebook коментари