Сряда, 10 Август 2022 г.

С ревю "Модна палитра " отбеляза тържествено своята годишнина професионалната гимназия по лека промишленост "Пенчо Славейков"- Силистра

Професионалната гимназия по лека промишленост "Пенчо Славейков" – гр. Силистра е основана през 1971 г. като Професионално техническо училище по текстил с две специалности: предачество и тъкачество, а през 1974 г. прераства в СПТУ по текстил и облекло. През 1998 г. се преобразува в Техникум по лека промишленост с четири специалности: "Моделиране и конструиране на облеклото", "Технология на облеклото", "Оператор в шевното производство" и "Оператор в кожено-галантерийното производство". От месец април 2003 г. със заповед № ЗД-09-332/7.04.2003 г. се преобразува в Професионална гимназия по лека промишленост, съгласно Закона за народната просвета.
Днес, церемонията започна с тържествени слова от директора Николай Неделчев, към педагогическия колегиум, към учениците и гостите. Поздрави поднесоха д-р Мария Димитрова, председател на Общински съвет, За кмет Денка Михайлова , областният управител, представител на РИО на МОН и др.
В словото си г-жа Михайлова подчерта:" За мен ще бъде чест да съдействам за реализацията на нови бъдещи проекти, да подкрепям инициативи, развиващи: образованието, професионалната реализация, толерантността и общочовешките ценности."
В гимназията учат 171 ученика, от тях тази година ще се дипломират 13.
Професиите, които изучават са преди всичко творчески- моделиери, фризьори, дизайнери и др.

Facebook коментари