Петък, 21 Януари 2022 г.

149 деца са участвали в противообществени прояви през 2016 година. Най-честото е бягство от вкъщи

За извършени противообществени прояви в област Силистра през 2016 г. прездетските педагогически стаи (ДПС) са преминали 149 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 118, или 79.2%, а момичетата - 31 (20.8%). В сравнение с 2015 г. броят на преминалите през ДПС за извършени противообществени прояви намалява със 17 лица (10.2%).
В структурата на противообществените прояви по видове в област Силистра най-голям е делът на преминалите през ДПС за "бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип" - 29 лица, или 19.5%, следвани от "прояви на насилие и агресия" и "употреба на психоактивни вещества - по 12 лица, или по 8.1% и за "повреждане на обществена и/или частна собственост" - 10 лица (6.7%).

Facebook коментари