Събота, 25 Март 2023 г.

Уъркшоп на тема "Правата на човека" проведоха в ПГМТ "Вл. Комаров"

На 24 април, 2017г. в ПГМТ "Вл. Комаров" бе проведен уъркшоп на тема "Правата на човека". Това бе съвместно проява на 8 А клас и представители на Центъра за Обществена подкрепа към Женско Сдружение "Екатерина Каравелова", гр. Силистра.
Юрист- консулта Галя Иванова и социалния работник- Христина Кирова проведоха беседа с учениците от 8А клас, като разгледаха по отделно правото на живот, избор, достойнство, образование, идентичност и правото човек да не бъде малтретиран. Учениците научиха, че тези права са поместени и обстойно разгледани в Конституцията, Закона за закрила на детето и в Семейният кодекс, който би могъл да регулира семейните отношения при необходимост.
В края на занятието учениците изработиха постери, в които степенуваха по важност правата на човека, единодушно избирайки правото на живот, като най- важно право.
Разгледаха и възможността за пребиваване на обществени места според закона за непълнолетни, както следва:
• 12- годишни- задължително с придружител;
• 14- годишни- след 20.00 часа- с придружител;
• 18- годишни- след 22.00 часа- с придружител;
Да, ограничения има, но на всички стана ясно, че именно те гарантират така желаната сигурност за всеки, приятелю...:)
клуб "Ексклузивен репортер" към УСУ
при ПГМТ "Вл. Комаров", гр. Силистра

Facebook коментари