Събота, 04 Декември 2021 г.

Увеличават се извънбрачните раждания в Силистренско

В Силистренска област живородените извънбрачни деца през миналата година са 55.2 на сто от всички живородени, показва справка от оотдел "Статистически изследвания - Силистра" на Териториалното статистическо бюро "Север".
Според специалистите от началото на деветдесетте години на миналия век се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания. Относителният им дял нараства от 29.4 на сто през 1995 година на 49.8 на сто през 2001 до 55.1 на сто през 2015 година. Относителният дял на живородените извънбрачни деца в градовете (56.7 на сто)е по-висок отколкото в селата (54.1 на сто). Коефициентът на обща раждаемост в област Силистра през 2016 година е 8.9 промила.

Facebook коментари