Събота, 04 Декември 2021 г.

462 силистренеца са емигрирали в чужбина през 2016, 366 са се прибрали от странство

През 2016 г. 462 души са променили своя настоящ адрес от област Силистра в чужбина, като 50.2% от тях са жени, научаваме от справка от отдела "Статистически изследвания - Силистра" на Териториалното статистическо бюро - Север. На възраст между 20 - 39 години са 66.0% от емигрантите. Във възрастовата група 40 - 59 години относителният им дял е 13.2%. Най-младите емигранти (под 20 години) са 13.9%, а тези на 60 и повече навършени години - 6.9% от всички емигранти.
Най-предпочитани от емигрантите дестинации са Германия (26.2%), Обединеното кралство (18.6%) и Испания (13.6%).
Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение за постоянно пребиваване в страната. През 2016 г. 366 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в област Силистра. Относителният дял на мъжете е 49.7%, а на жените - 50.3%.
Сред дошлите да живеят в област Силистра 29.2% са във възрастовата група над 60 години, а 31.4% са на възраст 40 - 59 години. Най-младите имигранти (под 20 години) са 16.1%, а на възраст 20 - 39 години са 23.2%.
Най-висок е делът на имигрантите от Турция (59.3%) и Испания (7.9%).

Facebook коментари