Понеделник, 27 Май 2024 г.

През 2016 година 68 души в област Силистра са сменили селото с града

През 2016 г. в преселванията между населените места в област Силистра са участвали 775 лица, научаваме от справка от отдела "Статистически изследвания - Силистра" на Териториалното статистическо бюро - Север.
Най-голямо териториално движение вътре в област Силистра има по направлението "село - град" (37.5%). По-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по обратното направление "град - село" (28.8%). Относителният дял на преселилите се от град в град (5.2%) е значително по-малък, отколкото относителният дял на преселилите се от село в село (28.5%).
В резултат на преселванията между градовете и селата населението на градовете в област Силистра се е увеличило с 68 души, респективно с толкова е намаляло населението в селата.

Facebook коментари