Петък, 21 Януари 2022 г.

Смъртната равносметка за 2016-а в област Силистра

Броят на умрелите през 2016 г. е 1 804 души, а коефициентът на обща смъртност - 16.0‰, показва справка от отдела "Статистически изследвания - Силистра" на Териториалното статистическо бюро - Север. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява със 179 случая, или с 9.0%. Нивото на общата смъртност остава твърде високо.
Смъртността сред мъжете (18.8‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (13.3‰). През 2016 г. на 1 000 жени умират 1 367 мъже. Продължават и различията в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (16.4‰) отколкото в градовете (15.6‰).
С най-висока смъртност се отличават общините Алфатар (25.3‰) и Тутракан (19.0‰). Най-нисък е този показател в общините Дулово - 14.3‰ и Кайнарджа - 12.9‰.
Показателят за преждевременната смъртност през 2016 г. е 21.8% и е с 0.9 процентни пункта по-нисък спрямо 2015 година. В стойностите на показателя за преждевременна смъртност има съществени разлики при мъжете и жените. Докато умрелите жени на възраст до 64 години вкл. са 14.2% от всички умрели жени, то при мъжете този относителен дял е - 27.4%.
През 2016 г. в областта са починали 6 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 6.0‰.

Facebook коментари