Вторник, 30 Ноември 2021 г.

997 деца са проплакали в област Силистра през 2016 година

През 2016 г. в област Силистра са регистрирани 1 009 родени деца, като от тях 997 (98.8%) са живородени, показва справка от отдела "Статистически изследвания - Силистра" на Териториалното статистическо бюро - Север. В сравнение с предходната година броят на живородените се е увеличил с 41 деца, или с 4.3%.
Коефициентът на обща раждаемост в област Силистра през 2016 г. е 8.9‰, а през предходните 2015 и 2014 г. той е бил съответно 8.4 и 8.7‰. С най-висок коефициент на раждаемост са общините Кайнарджа (17.0‰) и Дулово (10.2‰), а с най-нисък - Силистра (7.4‰) и Алфатар (7.7‰).
Броят на живородените момчета (520) е с 43 повече от този на живородените момичета (477), или на 1 000 живородени момчета в област Силистра се падат 917 живородени момичета.
В градовете и селата живородените са съответно 393 и 604 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 7.9‰, а в селата - 9.6‰. През 2015 г. тези коефициенти са били съответно 7.0 и 9.5‰.

Facebook коментари