Събота, 20 Юли 2024 г.

Къдроглавите пеликани в "Сребърна" се сдобиха с поколение

Къдроглавите пеликани в поддържан резерват "Сребърна" се сдобиха с поколение. Чрез системата за видеонаблюдение е установено, че в гнездата има малки. Двойките са около 70, а в гнездовите ямки има по 1-2 новоизлюпени. Птиците лежат върху малките и старателно ги пазят от нестабилните метеорологични условия. Грижата за поколението се полага от двамата родители.
Последните пристигнали пеликани се настаниха на платформата в югозападната част от гнездилището и вероятно ще мътят по-късно. Към момента се наблюдават около 3-4 нови гнезда.
Нивото на водата в езерото е 237 см. В захранващия канал няма вода, тъй като нивото на река Дунав е все още ниско.
Ято розови пеликани пренощуваха в колонията на къдроглавите в края на миналата седмица. Грижовните родители не проявиха агресия и не напуснаха гнездата си.
Къдроглавите пеликани са добри риболовци. Те са сред най-едрите птици в резервата и размерът им изисква много храна. Възрастен пеликан може да изяде огромно количество риба - до 1.8 кг на ден. Предпочитани са шаран, барбун, облес, лещанка, мряна и други. Риболовният орган е огромната торба, висяща под долната половина на дългата права човка. Тя има и друга функция - освен да съхранява риба, помага и при охлаждането на пеликана, когато е много горещо. Малките не се хранят от торбичките на родителите си. Вместо това отварят широко човки, където родителите поставят храната.

Автор снимка: Николай Генчев

Facebook коментари