Неделя, 06 Декември 2020 г.

15 километра газоразпределителна мрежа са изградени в Силистра

Петнайсет километра газоразпределителна мрежа са изградени в Силистра от "Ситигаз-България" ЕАД след включването на града в газопровода Добрич-Силистра, съобщиха от "Ситигаз-България".
Подготвя се и инвестиционна програма за развитие на газопроводната мрежа през тази година.
По данни от дружеството за година и два месеца след въвеждането на природния газ в обществено-административния сектор в града са осъществени икономии между 220 и 230 хиляди лева. Средствата, инвестирани за газификация, се възвръщат за период между 8 месеца и 2 години. След заместването на газьола за отопление с газ серният двуокис в атмосферния въздух като замърсител изчезва, азотните окиси намаляват между 30 и 40 на сто, значително намаляват и фините прахови частици.

Facebook коментари