Неделя, 06 Декември 2020 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра
към 10 април 2017 г.

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 специалист /контрольор/ - средно образование
2 гладачи - основно образование
5 шивачи – основно образование
1 мияч на превозни средства – средно образование
5 сезонни работници, земеделие – средно образование
1 продавач консултант – средно образование
2 продавачи консултанти – средно образование
1 сервитьор – средно образование
1 шофьор на товарен автомобил - средно образование, кат.С
1 касиер - средно образование
1 продавач в павилион - средно образование, хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене
1 електромонтьор, подстанции – средно образование, електротехника и енергетика
1 работник подови облицовки и настилки – средно образование
1 търговски агент - средно образование, транспортни услуги – английски, румънски език
1 заварчик - средно образование
1 готвач - средно образование, хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене
5 сервитьори - средно образование
5 готвачи - средно образование
2 общи работници – вале в перално стопанство - средно образование
5 камериерки - средно образование
5 зеленчукопроизводители - основно образование
1 учител, теоретично обучение - висше образование, транспортна техника, педагогика
10 лекари – висше медицинско образование
1 служител, гише в пощенска станция - средно образование
1 майстор, производство на тестени изделия - средно професионално образование
1 монтьор, металорежещи машини – средно-професионално образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 "Обучения и заетост за младите хора" на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- Заетост без обучение:

2 администратори, хотел - английски и руски език
3 сервитьори - няма изисквания за заемане
3 главни сервитьори - владеене на чужд език /писмено и говоримо/
3 готвачи - малък опит в приготвянето на храна
2 рецепционисти, хотел - владеене на чужд език /писмено и говоримо/
2 камериери, камериерки - няма изисквания за заемане
1 хигиенист - основно образование
2 рехабилитатори - висше образование
2 козметици - средно образование
2 маникюристи - средно образование
2 миячи на съдове /ръчно/ - няма изисквания за заемане

- Заетост след обучение (с ваучери):

2 администратори, хотел - няма изисквания за заемане, обучение по ПК "Администратор в хотелиерството"
1 сервитьор - няма изисквания за заемане, обучение по английски език
3 сервитьори - няма изисквания за заемане, обучение по ПК "Сервитьор-барман"
2 пикола - няма изисквания за заемане, обучение по ПК "Портиер-пиколо"
3 продавачи, павилион – средно/висше образование, обучение по дигитална компетентност

*Работни места разкрити по проект BG05M9OP001-1.010-0001 "Обучения и заетост" на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- Заетост без обучение:

1 мияч на съдове /ръчно/ - няма изисквания за заемане

- Заетост след обучение (с ваучери):

1 камериер/камериерка, хотел - няма изисквания за заемане, обучение по ПК "Камериер"

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За стажуване

1 организатор, работа с клиенти – средно професионално обр., икономически профил

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

1 помпиер - средно образование, 2 години опит
1 главна камериерка - средно образование, 2 години опит, немски, английски и руски език
4 спасители в басейн - средно образование, 2 години опит, немски, английски и руски език
4 портиери - средно образование, 1 година опит
1 общ работник в хотелско домакинство - основно образование
4 камериерки, холова - средно образование, 1 година опит, немски, английски и руски език
10 камериерки, етажна - средно образование, 1 година опит, немски, английски и руски език
3 пикола - средно образование, 1 година опит, немски, английски и руски език
2 администратори - средно образование, 1 година опит, немски, английски и руски, работа с хотелска програма "Дейта приз"
2 домакини - средно образование, 2 години опит
6 помощник-готвачи – средно професионално образование, професия "готвач", 2 години опит
15 сервитьори – средно професионално образование, професия "сервитьор", 3 години опит
10 готвачи – средно професионално образование, професия "готвач", 3 години опит
7 бармани – средно професионално образование, професия "барман", 3 години опит
*Работните места са за к.к. Златни пясъци

1 общопрактикуващ лекар – висше медицинско образование
3 лекари – център за спешна медицинска помощ, висше медицинско образование

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

1 продавач, хранителни стоки – няма изискване за заемане
2 оператори, производствена линия – средно образование, трисменен режим на работа
1 общ работник – няма изискване за заемане
2 оператори, производствена линия – средно образование
4 общи работници в промишлеността – основно образование
1 технолог, моделиране и конструиране на облекло – средно професионално образование, за с.Цар Самуил
1 гладач – без изискване за обр., професионален опит, за с.Цар Самуил
2 шивачи – без изискване за обр., професионален опит, за с.Цар Самуил
2 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Facebook коментари