Сряда, 17 Април 2024 г.

Стартира проект "Азбука на моето здраве", изпълняван от неформална група "Спортист", сформирана от ученици от Спортно училище

В началото на м. април 2017 година стартира работата по проект "Азбука на моето здраве", изпълняван от неформална група "Спортист", сформирана от ученици от Спортно училище "Дръстър". Проектът е финансиран от Община Силистра, конкурсна сесия "Младите за Силистра 2017" и е с продължителност 2 месеца –април и май 2017 година.
Работата по проекта ще даде възможност за повишаване на здравната култура на младите хора, предоставяне на информация за значението на здравословното хранене и физическата активност за нашето здраве.
Ръководителят на групата Ангелина Николова и членовете Ванина Илиева и Елизабен Ерол, запознаха своите съученици-спортисти с дейностите по проекта и участието им в тях.
Тренингът "Какво ми казва етикета?", който ще се проведе в края на април ще спомогне за създаване на умения у младите хора за разчитане на етикета на хранителните стоки и каква информация ни дава.
С два отбора учениците от спортното училище ще участват в дебата на тема "За" и "против" здравословните навици". Иван Занов, главен учител в училището, ще ръководи дебата, който също ще се проведе в края на месеца.
За отбелязването на 17 май – Денят на българския спорт, ще се проведат щафетни спортни игри с 6 отбора (6 отбора х 5 участници), сформирани от младежи от 15 до 18 години от Спортно училище "Дръстър", ЛСК "Олимп – 97" и СНЦ "Добруджански юнак".
С постерна изложба "Азбука на моето здраве" в края на месец май ще приключат дейностите по проекта. Тя ще представи информация, свързана със здравословното хранене и физическата активност за нашето здраве.

Facebook коментари