Вторник, 01 Декември 2020 г.

От Ситигаз отчетоха как върви газифицирането на Силистра

На пресконференция вчера, на 6 април 2017г., Денка Михайлова, зам-кмет на Община Силистра , инж.Александър Кожухаров- Председател на Съвета на директорите на "Ситигаз"- България ЕАД и инж. Емил Гойчев -ръководител на офиса в Силистра, отчетоха намалели разходи през зимата и покачване на броя потребителите на газ за отопление в силистренско.
Първият газифициран обект в общината е ОУ "Иван Вазов", това се случи в 2015 г. До края на годината към газоразпределителната мрежа бяха присъединен и ДЯ "Бодра смяна", ДГ "Добруджа", ДГ" Иглика" 1и 2, ДГ "Роза" 1и 2, ДЯ "Радост", ДЯ "Здравец" и Административна сграда на Общината.
В края на миналата година приключиха ремонтните работи в ЕГ "Пейо Яворов", а в началото на тази година за включване към газоразпределителната мрежа бе подготвено котелното и на СУ "Н. Вапцаров".
"След анализ на получените резултати за пореден път се убеждаваме, че преминаването на работа с природен газ е оправдана инвестиция"- каза г-жа Денка Михайлова - За Кмет. "Факт е, че при тази тежка зима, вътрешната температура в сградите използващи природен газ бе в нормалните граници, а сметките бяха по-ниски. Трябва да отбележим и факта, че замърсяването на въздуха е значително по-малко, което е от голямо значение за нашия град" - уточни за медиите инж. Кожухаров.
Планирани са през тази година към газоразпределителната мрежа да бъдат присъединени Дом за стари хора с физически увреждания - Силистра, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий". Подготвят се проектите за Професионална земеделска гимназия "Добруджа". Едновременно с това са водени активни разговори между "Ситигаз България" ЕАД, в близките две, три години по-големите учебни и социални заведения на територията нагр. Силистра, Айдемир и Калипетрово да преминат на работа с природен газ.
Да припомним, че работата по реализация на идеята за газифициране на града и общината започва в началото на 2000 г. В резултат на съвместната и последователна работа на Общинска администрация, Общински съвет, Областна администрация, наши съграждани и разбира се със съдействието на Министерство на икономиката е разработен и реализиран проект за преносен газопровод Добрич – Силистра.
През 2010 г." Ситигаз"- България ЕАД получава лиценз и всички права за изграждане на газоразпределителната мрежа на територията на община Силистра за доставката и продажба на природен газ. През 2013 г. проектите са готови и започва полагането на газопровода на територията на града и промишлената зона.

Facebook коментари