Сряда, 10 Август 2022 г.

8 проекта ще се финансират от програмата на общината "Младите за Силистра 2017"

От началото на месец април започна изпълнението на проекти по конкурсната сесия "Младите за Силистра 2017". За седма поредна година Община Силистра предоставя средства за реализирането на малки проекти, чрез които се дава шанс на неформални младежки организации и групи да реализират творческите си идеи. От 2011 г. до сега са реализирани 40 проекта на обща стойност над 27 250 лв. Основната цел е насочена към подкрепа за реализиране на проекти, подпомагащи политиката на Община Силистра в сферата на младежките дейности, стимулиране на младежката инициативност и таланти, инвестиране в младежта като социален капитал и активна част на европейската общност.
По конкурсната сесия тази година кандидатстваха 14 младежки групи. Комисия, назначена със Заповед на Кмета на община Силистра, с председател г-жа Денка Михайлова, оцени постъпилите предложения и взе решение за финансиране на 8 от предложените проекта. Те ще се реализират в периода април - май и са на обща стойност 5 307 лв, осигурени от бюджета на Общината.
Одобрените за финансиране са следните проекти:
1. Проект "Изложбена стена "Линия на времето" на неформална група Астроклуб "Персей".;
2. Проект "Родени от Дунав" на неформална група младежки "Екоарт";
3. Проект "За чернобелите снимки и старите страници" на неформална група "Жълтите жирафи";
4. Проект "Азбука на моето здраве" на неформална група "Спортист";
5. Проект "Остави ме на село, на Дунава!" на неформална група "Добротворци";
6. Проект "Здраве от градината на баба" на неформална група " Бабините внуци";
7. Проект "Младите иширковци за достъпна спортна среда" на неформална група "Арена";
8. Проект "Протягам ръка за добро" на неформална група "Серафим".
Проектите предвиждат дейности ориентирани към повишаване на компетенциите и уменията на младите хора, свързани със здравословния начин на живот и стимулиране на физическата активност, изява на таланти в сферата на науката, изкуството и културата, развиване на доброволчеството.
Днес от 16,00 ч. ще се проведе една от първите инициативи по конкурсната сесия – залесяване на детска площадка в междубоковото пространство на "Триъгълник 4" и "Триъгълник 5"/срещу В и К/, посветена на седмицата на гората. Дело е на участниците в неформална група "Серафим".

Facebook коментари