Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

Работил в Силистренския съд съдия издигнат за член на ВСС

Съдията от Върховния административен съд (ВАС) Николай Гунчев ще бъде издигнат за член на новия Висш съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите. Съдиите ще избират своите във ВСС на 10 и 17 юни.Николай Гунчев е бил съдия в Силистра. През 2007 г. започва да правораздава в Софийския административен съд. После отива и във ВАС.Той стана известен със свое знаково преюдициалното запитване до Съда на ЕС в Люксембург по делото "Елчинов" през 2009 г. На 5 октомври 2010 г. съдът възприе предложените мотиви от съдия Гунчев, че всеки здравноосигурен гражданин на ЕС има право да се лекува в държава от ЕС, в която прецени, и националната му каса трябва да му плати лечението. През януари 2011 г. е приет регламент в същия смисъл.

Facebook коментари