Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

Пролетта дойде - 70 пеликана вече мътят в "Сребърна"

Навръх дошлата днес пролет, 70 къдроглави пеликана мътят върху гнезда в колонията на защитения вид в Поддържания резерват "Сребърна". Информацията е от РИОСВ-Русе. Това е и първата група, която се установи в колонията. Очаква се, в началото на април птиците да се сдобият с поколение. Общо в колонията има 120 пернати. Останалите пеликани доизграждат гнезда си и активно прелитат между вече заселената южна част на тръстиковия масив и нови участъци. Формирана е и колонията на голямата бяла чапла в местността "Бабушко блато". Оживление се наблюдава и сред зеленоглавите и кафявоглавите патици. Обстановката в резервата "Сребърна" е спокойна. При ежедневните обходи не са установени нарушения на режимите в резервата. Няма данни и за намерени мъртви птици.

Facebook коментари