Понеделник, 15 Юли 2024 г.

Две фирми подадоха оферти за пътно подържане в Силистренско

В Областно пътно управление на Силистра бяха отворени офертите за определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации). Бяха отворени следните оферти по реда на тяхното постъпване:
• "Пътинжежерингперфект - Т";
• "Силистра ДЗЗД".

Facebook коментари