Вторник, 05 Март 2024 г.

От 1 септември до 30 ноември ще броят земеделските стопанства в Силистренско

82 анкетьори и осем контрольори ще участват в преброяването на земеделските стопанства в Силистренска област. Това съобщи за радио "Фокус"-Шумен Петя Николова, главен експерт "Агростатистика" при Областната дирекция "Земеделие". Средно един анкетьор ще трябва да обходи 300 стопанства, а на 1 контрольор се падат за контрол по 10 анкетьора. 25 810 са стопанствата в областта по основния списък, изпратен от земеделското министерство. Необходимите материали по кампанията са раздадени по общините. Преброяването започва утре и ще продължи до 30 ноември. Анкетьорите ще се легитимират с карти, които ще носят подпис и печат от Областната дирекция "Земеделие". Въпросникът съдържа 61 въпроса, обособени в няколко раздела, които най-общо се отнасят до статута на земеделското стопанство, местонахождение, адрес и др., раздел "Растениевъдство", който касае използваната земеделска площ, обработваемата земя, трайни насаждения, раздел "Животновъдство", който касае броя животни, отглеждани от даден стопанин, капацитета на сградите за отглеждане на животните, дали има торище, има и раздел, който касае работната ръка в съответното стопанство. В списъка на подлежащите на преброяване стопанства, всяко едно има идентификационен номер, което означава, че анкетьорът трябва да има направена карта за всеки номер, посочи Петя Николова. Има варианти стопанството да е действащо, може да е прекратило дейността си, възможно е да има и дублирани стопанства. Около 25 000 са били стопанствата в областта при последното преброяване през 2003 г. Стопаните по закона за преброяването за длъжни да предоставят исканата от анкетьора информация, в закона има заложени и глоби, в случай, че не съдействат или отказват да го сторят. Задължени са да съдействат също и кметовете по населени места.

Facebook коментари