Сряда, 30 Септември 2020 г.

Общински съвет-Силистра проведе второто си заседание за годината

На редовното заседание на Общинския съвет, водено от председателя д-р Мария Димитрова, днес се гласуваше с вдигане на ръка. Съветниците приеха Отчета за дейността на МКБППМН, Отчета за дейността на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги за 2016г. и План за работа на Съвета през 2017г. Приета бе докладната с предложение за изграждане на детска площадка по ул."Богдан Войвода".

Facebook коментари