Понеделник, 02 Октомври 2023 г.

Ожънаха ечемика в Силистренско със среден добив от 361 кг на декар

Приключва жътвата на ечемик в Силистренско. Последните площи с тази култура жънат само в община Алфатар, като са реколтирани 95,79%. Средният добив от ечемика за областта е 361 кг/дка. Най-добра продукция са получили стопаните от Главиница, като средно от декар за прибрали по 450 кг зърно. От общо засетите с ечемик площи в Силистренска област са реколтирани 84250 дка, като добивът 30377,16 тона зърно. Приключила е жътвата на тритикале в общините Ситово, Дулово и Главиница, а в Силистра са реколтирани 57,78% от площите. Средният добив за областта е 359 кг/дка. Ожънати са 1550 дка с тритикале, като полученото количество е 556,6 тона. Прибран от полето е и 24,84 тона овес.

Facebook коментари