Понеделник, 15 Август 2022 г.

Поредна втора областна среща по планиране на социални услуги

Утре (Вторник, 27.07.2010 г.) от 10.00 часа, в Заседателната зала на Областна администрация-Силистра, ще се проведе Втората работна среща като част от дейностите по създаване на Стратегия за развитие на социалните услуги в област Силистра.
Очаква се участието на над 40 души – представители на 7-те общини на област Силистра, Неправителствени организации, РЦЗ, регионалния инспекторат по образование, социални заведения, медии. Срещата е във връзка с разработването и изпълнението на Областна стратегия за развитие на социалните услуги, като инструмент за по-тясна връзка между равния достъп, качеството и финансовата устойчивост на социалните услуги и обвързването на развитието им с адекватни финансови ресурси.
В Силистра отново ще бъде консултантът по областно планиране на социални услуги за Северен централен планов район Антоанета Янкабакова. Тя е представител на УНИЦЕФ и подпомага Областния оперативен екип.
На утрешната среща се очаква да бъдат представени общинските анализи за развитие на социалните услуги. Анализите на Дулово и Главиница вече са приети от общинските съвети. Това предстои да се случи и в останалите 5 общини.
Ще бъда изяснен и механизмът за взаимодействие на Областният екип и общинските координатори и екипи. Предвидена е и дискусия по Визията на Стратегията, с нейните ценности, принципи и основни направления.
В унисон с промените в Закона за социално подпомагане, Областна администрация-Силистра активно работи по създаването на Областна стратегия. На този етап се осъществява дейността по планирането на социалните услуги, който ще залегнат в Стратегията. В края на месец май т.г. беше проведена Първата мащабна среща, с която бе поставено и началото на областното планиране на социалните услуги.
Областната стратегия, трябва да бъде разработена до края на месец Октомври т.г. Тя ще определи параметрите на общинските стратегии, които трябва да бъдат приети от общинските съвети.

Facebook коментари