Сряда, 22 Януари 2020 г.

Започнаха ги!

Две от четирите общини в област Силистра – Ситово и Главиница, изпълниха планираните дейности срещу популацията от комари по график. Това показват справките от Областния координационно-информационен център.
Според данните, които постъпват в ОКИЦ-Силистра, на 23 юли от предвидените за обработка 13 500 дка, са обработени общо 13 500 дка, като община Главиница е извършила обработка на 7500 дка, а община Ситово - на 6000 дка (шест хиляди дка) .
На 24 юли община Ситово е обработила още 200 дка (двеста), а на 25 юли – нови 3600 дка (три хиляди и шестстотин дка). Т.е община Ситово е извършила наземна и авиационна обработка на общо 9 800 дка (девет хиляди и осемстотин дка). Използвани са гръбни пръскачки за наземната обработка – зелени площи, паркови пространства и такива около открити водни канали и самолет "АН – 2" - за въздушната – гори, пояси и терени, принадлежащи към водоеми.
Община Главиница е обработила общо 7500 дка (седем хиляди и петстотин дка). За дезинсекционното третиране срещу комари на земеделските и горски площи е използван самолет "АН-3".
За утре ( вторник 27 юли), в област Силистра е планирано да бъдат третирани срещу комари общо 31 400 дка ( тридесет и една хиляди и четиристотин дка). Това са площите, в общините Силистра и Тутракан, които избраха 27 юли за начало на кампанията си. Община Тутракан планира обработката на 15 000 дка, а община Силистра – 16 400 дка.
В Община Силистра химическата обработка ще започне в 21 часа. Планирано е да бъдат обработени зелената ивица покрай река Дунав в участъка град Силистра – с. Ветрен и селата Айдемир, Калипетрово, Сребърна и Ветрен. Наземната обработка ще обхване площ от 6 400 дка общо ( гр. Силистра, с. Сребърна, с. Ветрен).
При необходимост наземното третиране срещу комари ще продължи на 28 юли (Сряда) от 21.00 до 24. 00 часа .
С авиационна техника е планирано да бъдат обработени 10 000 дка (десет хиляди дка) площ в землището на гр. Силистра и селата Айдемир, Калипетрово, Сребърна и Ветрен.
С наземна техника е планирано да бъдат третирани 3450 дка (три хиляди четиристотин и петдесет дка в Силистра, 1343 дка ( хиляда триста четиридесет и три дка) в Сребърна и 1607 дка ( хиляда шестстотин и седем дка) във Ветрен.
В случай на лоши метеорологични условия, датите ще бъдат променени, се посочва в уведомителните писма на община Силистра.

Facebook коментари