Петък, 23 Февруари 2024 г.

Милена Дамянова: Иновативните учебни програми и методи на обучение трябва да се насърчават

"Образованието е приоритет в програмата на ПП ГЕРБ. Под приоритет разбираме както повече инвестиции в образованието и науката, така и реформи. Още през 2010 година бяха разработени детайлни анализи на база на международните изследвания за грамотност на българските ученици. Този анализ показа, че проблемът е в учебните програми, които трябва да се актуализират с цел усвояване на повече практически умения", това каза водачът на листата на ПП ГЕРБ-Силистра пред представители на учителското съсловие от община Тутракан.

"Тъй като ще са необходими 7-8 месеца на 43-то Народно събрание да приеме законопроекта за предучилищното и училищното образование, докато в пленарна зала тече дискусията по законопроекта, паралелно трябва да се завърши и дебатът за учебните програми. Това трябва да се случи, тъй като нашите млади хора нямат необходимите практически умения и това мнение се споделя от всички работодатели, с които се срещаме", каза Дамянова.

"Учебникът следва учебната програма и ние трябва неуморно да повтаряме на родителите, че на първо място трябва да бъдат приети нови учебни програми.", каза Дамянова.
Тя посочи още, че образованието е сфера, в която трябва да има приемственост и последователност в политиките.
"Предвидили сме по-високо заплащане на учителите заедно с постоянно повишаване на тяхната квалификация. За да имат финландските ученици толкова добри резултати, безспорна е основополагащата роля на учителите и тяхната мотивация за работа, квалификация и подход към учениците. Учителската професия във Финландия е една от най-престижните и целта ни е това да се случи и в България", обясни водачът на листата на ПП ГЕРБ-Силистра.

Във връзка с обучението на децата със специални образователни потребности Милена Дамянова посочи, уникалността на системата на финландското образование е, че училището се нагажда спрямо всеки един отделен ученик. "Поради тази причина особено внимание се обръща на деца със специални образователни потребности. С екип от социален работник, логопед, кинезитерапевт, психолог разполага всяко едно училище. Тук се разчита на работата на специалистите за превенция и ранно откриване на затруднения в ученето и развитието и работа върху това. Във финландските училища не се допуска да има изоставащи деца. Именно този екип от специалисти се грижи за това всяко дете да получи нивото на образование, от което се нуждае. Това сме заложили и в нашата управленска програма и в законопроекта за предучилищното и училищното образование, който ще внесем още в първите дни на 43-тото Народно събрание. Трябва да го приемем, защото сме длъжници на българските деца", посочи Дамянова.
"В нашата програма сме заложили финансиране на извънкласни дейности вече и за детските градини", каза още Милена Дамянова.
"Предвидили сме въвеждане на иновативни форми на организация за ранно образование на децата в предучилищна възраст, както и самостоятелна форма в детските градини, така че да удовлетворим родителите, които не искат децата им да посещават детска градина, а сами да гарантират тяхното образование", обясни тя.

На предложение директорите на училища да бъдат избираеми с четиригодишен мандат Милена Дамянова посочи, че в законопроекта за предучилищно и училищно образование е предвидена атестация на директорите, така че да бъдат стимулирани добрите практики и успешните училища.

Facebook коментари