Петък, 21 Януари 2022 г.

Работодатели от Силистренско принудени да търсят работна ръка от чужбина

На фона на голямата безработица в страната, все повече фирми изпитват затруднения с наемането на работна ръка. Особено чувствителен напоследък е недостигът на кадри в шивашкия бранш. За да решат проблема, работодатели от Силистренския край, който е сред водещите по безработица у нас, вече търсят работници от чужбина. Подобен е случая с Ерджан Дурал, който преди година открил шивашка фабрика в родното си село - Брадвари.
Бизнесменът споделя, че не е предполагал, че ще се сблъска с трудности от типа на недостиг на работна ръка. Така, за да подсигури производството, той вече проучва възможността да внася работа ръка от съседна Румъния.

Facebook коментари