Понеделник, 17 Януари 2022 г.

Младежка дискусия на тема "Агресията в училище" се проведе в Силистра

Проблемите на гражданското образование са едни от приоритетите в работата на Центъра за ученическо, техническо и научно творчество.
Поредното доказателство за това бе проведената среща – дискусия по проблемите на насилието и агресията в училище. Наистина тема, която става все по – актуална и обширна, за нея се говори постоянно и навсякъде, отчита се, че е един от глобалните проблеми на 21 век.
В срещата участваха ученици с проблемно и агресивно поведение, така и толерантни, уважаващи и зачитащи достойнството и мнението на другите. Съставът на участниците предполагаше интересен сблъсък на мнения и становища. Целевата група бе от ученици от клуб "Здраве" и клуб "Екопатрули" от ЦУТНТ и възпитаници на Професионална гимназия по производствени технологии.
Сформираните три екипа защитаваха тези, свързани с глобални и злободневни теми: агресията – начин да бъда забелязан; агресията в нас; причини за агресията и преодоляване на агресивното поведение.
Предложената презентация от водещата Детелина Кръстева от отдел "Здравеопазване и социална политика" при община Силистра показа добри практики за преодоляване на враждата и ненавистта към другия и различия в страни като Франция, Белгия и Холандия. Откроена беше ролята на семейството, влиянието на връстниците, моделите на поведение, начини за реагиране срещу агресията.
Използваните интерактивни и ролеви игри, поставянето на участниците в активна и действена позиция, решаването на интересни казуси и представянето на актуални примери за агресия в силистренските училища допринесоха за отговор на много въпроси, вълнуващи децата. Със случки от своето ежедневие учениците показаха, че агресивните хора и постъпки се увеличават, а формите на агресия стават все по – разнообразни.
Буди тревога фактът, че агресивното поведение често пъти става образец на печеливша стратегия и желаещите да го последват или повторят са твърде много. По този начин агресията се "самопроизвежда". Един от "агресивните" участници защити становище, че историята на човешкото общество е история на агресията и че всъщност агресията е дълбоко заложена в човешката природа и някои ситуации само я отключват.
Не е за пренебрегване изразеното становище, че децата черпят модел за поведение от семейството, от своите връстници, например по време на игра, изградена на принципа "Аз съм най – силен, аз всичко мога да правя", от анимационни филми и компютърни игри, когато детето подражава на герои от игри и филми.
Ръководството на ЦУТНТ има желанието и възможностите да обучава и възпитава деца, подготвени за нелеката роля на образовани и критично настроени граждани, които познават и отстояват своите права и осъзнават и спазват своите задължения.
Вместо обобщение в края на дискусията директорът на ЦУТНТ Никола Неделчев изрази своя оптимизъм, че на агресията има алтернатива и това е толерантността, решителния отпор и гражданско общество. Това ще бъде и темата на следващата кръгла маса в ЦУТНТ в началото на м. април: "Трудният избор да бъдеш гражданин. Защо у нас няма гражданско общество?"

Facebook коментари