Петък, 14 Юни 2024 г.

Плуване на половин цена в Силистра: ГЕРБ с предложение за отстъпка за пенсионери

Общинският съветник Веселин Петров Суров от групата на "ГЕРБ" предложи на предстоящото заседание на Общински въет-Силистра на 25 април, пенсионери, живеещи в Община Силистра, да получат 50% отстъпка от таксата за достъп до общинския покрит плувен басейн. Според Суров посещаването и използването на съоръжението е от значение за различни възрастови групи и социален статус, а пенсионерите изпитват притеснения относно таксите, които трябва да платят, за да се възползват от услугите.

След проучване на подобни практики в други населени места и разглеждане на проблема в детайли, Суров вярва, че прилагането на тази мярка би било от полза за пенсионерите в Силистра. Той обосновава предложението си на базата на член 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и член 5, ал. 1, т. 26 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Силистра.

Ако предложението бъде прието, Общинският съвет ще разреши на ОДК – Силистра да предоставя на пенсионери жители на Община Силистра ползването на общински покрит плувен басейн с 50% намаление от дължимата такса за достъп.

Facebook коментари