Неделя, 16 Юни 2024 г.

Глобиха с 1500 лв. силистренско заведение за наемане на служител без трудов договор

Силистрският административен съд потвърди на 8 декември наказателното постановление на директора на Дирекция "Инспекция по труда" – Силистра, с което на едноличното търговско дружество "Айчо бенд" ЕООД – гр. Силистра, е наложена имуществена санкция в размер на 1500,00 лева за допуснато нарушение на чл. 61, ал. 1 от Кодекса на труда.

Според решението на съда, на 24.04.2023 г. около 15.30 ч. служители на ДИТ са извършили проверка за спазването на трудовото законодателство и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в обект на дружеството – павилион за бързо хранене "Хармония" в гр. Силистра. При проверката са констатирали, че Д.Д.С. била в павилиона с работно облекло и продавала безалкохолни напитки на клиенти. Лицето е попълнило декларация по чл. 402, ал. 1, т. 3 от КТ, съгласно която е започнало работа в обекта на 18. 04. 2023 г. без трудов договор и изпълнявала длъжността "помощник-кухня" с конкретно разписано работно време и уговорено възнаграждение от 20.00 лева на ден. В хода на административната проверка е била представена трудова документация, от която е било видно, че е сключен трудов договор № 1/ 21.04.2023 г. между дружеството и Д.С., като справката от НАП за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ показвала, че уведомлението е подадено в 19 ч. 27 мин. и 05 сек. на 24.04.2023 г. При проверката в 16.00 часа лицето не е фигурирало в системата, въз основа на което съдът е заключил, че всички действия са извършени след проверката от контролните органи.

Въз основа на тези констатации, съдът е приел, че към момента на проверката лицето е престирало работната си сила в полза на дружеството без наличието на трудов договор помежду им.

Касационната жалба на дружеството срещу решението на районния съд е оставена без уважение. Решението е окончателно.

Facebook коментари