Събота, 20 Юли 2024 г.

Министър Вътев постави пред 80 общински кметове темата за порочната практика с пасищата

Ще се предприемат мерки за прекратяване на порочната практика за раздаването на пасища не по предназначение на хора, които нямат животни. Това стана ясно от думите на земеделският министър Кирил Вътев, във връзка със съществуващия отдавна проблем, съобщиха от agri.bg.

За седем години: Над 15.5 млрд. лв. директни плащания са получили земеделските стопани

Темата е повдигната пред 80 общински кметове, които присъстваха в четвъртък на церемонията по връчването на договори по Програмата за развитие на селските райони.

107 договора за финансиране по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" за малки пилотни проекти на Местни инициативни групи (МИГ) по подхода "Водено от общностите местно развитие" връчиха Кирил Вътев и зам.-министър Таня Георгиева.

Общата стойност на договорите е близо 5 млн. лева. Средствата ще се използват за подготовка и съгласуване с местните общности на стратегии за ВОМР за програмния период 2023 – 2027 г. на територията на 196 общини в страната, уточняват от аграрното министерство.

"Надявам се сключените договори на Местните инициативни групи (МИГ) по подхода "Водено от общностите местно развитие" да спомогнат за преодоляване на демографската криза в селските райони. Целта е да се подобрят условията на живот в селата и малките градове чрез осигуряването на поминък", каза министърът по време на срещата.

Facebook коментари