Четвъртък, 29 Февруари 2024 г.

Дават до 90 хил. лв. на работодатели за осигуряване на заетост на хора с увреждания

До 90 хил. лв. могат да получат работодатели за проекти със стопанска насоченост, които целят стимулирането на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

Проектните предложения се финансират от Агенцията за хората с увреждания за разкриване и оборудване на нови или приспособяване на действащи работни места за назначените хора с трайни увреждания. За средствата могат да кандидатстват специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. Крайният срок за подаване на документи е 20 юни.

Агенцията ще финансира с до 20 хил. лв. и проекти на хора с увреждания за стартиране или развитие на самостоятелен бизнес. Средствата могат да бъдат използвани за инвестиционни разходи, учредяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на работни места, обучение на собственика на предприятието, както и за покриване на минимален стартов капитал. Нужно е кандидатите да са с 50% и над 50% намалена трудоспособност и да не участват като собственици или съдружници в друга фирма. Проектните предложения трябва да бъдат изпратени не по-късно от 19 юни.

В края на април бе съобщено, че агенцията ще финансира общо 21 проекта за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания, на обща стойност 270 хил. лв. По проектите ще бъдат реализирани дейности в четири компонента, свързани с обучения, придобиване на умения за самостоятелен живот, рехабилитация, арт терапия, запознаване с културното наследство, участие в панаири, търговски изложения, спортни състезания, концерти и др.

Facebook коментари