Петък, 01 Март 2024 г.

Д-р Генчев от БАБХ: На етикета на храната ще пише какви насекоми има в нея

Интервю на Plovdiv24.bg с д-р Иван Генчев, директор на Дирекция "Контрол на фуражите и страничните животински продукти" в БАБХ

- Здравейте, д-р Генчев. Според Директива на ЕС в различни хранителни продукти вече може да се използа прах от смлени насекоми. Прилага ли се вече в България тази разпоредба?

- Здравейте! Правилата за пускането на пазара в рамките на Европейския съюз на нови храни, в това число и насекомите, са разписани в Регламент 2015-22-83. Правилата за регулация се прилагат от всички 27 държави членки, като задължение на Европейската комисия е да разрешава новите храни и да актуализира списъка в тях. Т.е. насекомите вече са включени в списъка за нови храни.

- Т.е. казвате "Да, прилага се в България тази разпоредба"?

- Да. Естествено, тя се прилага в целия Европейски съюз.

- Официалният вестник на EС съобщи, че ще се използва прах от щурци и бръмбари. Други насекоми ще бъдат ли включени в този списък?

- Вече има включени други насекоми. При покриване на изискванията за разрешаване на пускането на пазара в рамките на Съюза на нови храни – да, могат да бъдат включени и други насекоми.

- В кои храни, д-р Генчев, ще бъде допуснато да има съставки от т. нар. "ядливи насекоми"? За храна за хора или за животни става въпрос?

- Условията, при които така наречените "ядливи насекоми" могат да се употребяват като съставка в храни, се определя индивидуално за всеки вид насекомо и в кои храни може да бъдат включени. Това може да се види в списъка на Европейския съюз, който се актуализира от Комисията и който е публичен. Насекомите се използват и като фуражна суровина, но те се разглеждат от друго законодателство и тяхното разрешаване се извършва по отделна процедура от тази, която е за храни.

- Има ли интерес от български производители да влагат в храните прах от насекоми? Дадено ли е разрешение от БАБХ? Предвижда ли се да се създаде регистър на такива производители?

- На този етап не разполагаме с информация за интерес от страна на български производители да влагат насекоми в храни.

- Насекомите не са характерна храна за нашите географски ширини, а за азиатските държави. Вие като експерт не смятате ли, че чрез въвеждането на храни с такива съставки трайно ще се подмени националната българска кухня и вкусовете на българите?

- Не считам, че това би довело до подмяна на националната българска кухня и вкусовете на българите поради факта, че влагането на насекоми все още не е масово явление и в цяла Европа, а и поради това, че предпочитанията на българите много ясно могат да бъдат с информиран избор, който ще бъде обявен на етикета, че има вложени насекоми.

- Искате да кажете, че на етикета задължително трябва да бъдат вписана съставката?

- Задължително е съгласно изискванията на законодателството да се обозначава вида на насекомите, които са вложени в храните, в какъв вид са вложени – дали са замразени или изсушени, и задължително се упоменава, че те са алерген. Т. е. потребителите, които са чувствителни към ракообразни, мекотели или други продукти, или акари, трябва да бъдат информирани, за да няма опасност за тяхното здраве.

- Т. е. по този начин хората, гражданите, които не желаят да се правят експерименти с вкусовите и хранителните им навици, могат да бъдат сигурни какво точно консумират?

- Абсолютно е така. Те получават информация от етикета и, ако не желаят да консумират храна, в която има вложени насекоми, могат да не я изберат и могат да вземат конвенционална или традиционна храна, в която няма вложки.

- Защитени ли са и как производителите на традиционни продукти от инвазията на храните с протеинови съставки, тъй като има вероятност тези продукти да получат широко разпространение след време?

- Европейското законодателство третира по еднакъв начин всички производители, но все пак всичко се определя от информирания избор на потребителите и от търсенето на тези храни на пазара. Т. е. ако има търсене от потребителите, ще има и предлагане.

- Към момента няма такова?

- Към момента няма такова търсене, тъй като това не са специфични храни за територията на Европа.

- Д-р Генчев, благодаря за това интервю.

- Моля. И аз благодаря!

Facebook коментари